Skrämmande thriller om
social och mänsklig misär

Kristina Nystås följer
Ruth Rendell över gränsen.


Ruth Rendell är en av de mest framgångsrika och hyllade författarna i England.
 Hon har fått många utmärkelser för sin skrivkonst och har till och med blivit adlad för detta.
 Hennes böcker finns utgivna på 22 språk.

1964 skrev hon den första boken om kriminalinspektör Wexford och har skrivit ytterligare 18 böcker med den sympatiske Wexford i huvudrollen. Här utgår författaren från polisens arbete för att hitta den skyldige till det beskrivna brottet.
 Ruth Rendell har även skrivit cirka 35 psykologiska thrillers. Nio av dessa har skrivits under pseudonymen Barbara Vine.
 Gemensamt för dessa böcker är att man får följa några människoöden som ofta löser sina problem med att gå över gränserna för vad som anses vara det normala beteendet för en människa.
 En sådan typ av thriller är Ruth Rendells senaste bok, "En lisa för ögat".

Vi får följa de två unga huvudpersonerna Teddy och Francine under deras barndom och ungdom tills de slutligen möts. Teddy kommer från mycket torftiga förhållanden och har alltid fått klara sig själv utan något stöd från vuxna i sin omgivning. Han har utvecklat ett starkt sinne för det vackra och sköna, men saknar totalt förståelse för andra människors känslor.
 Han utgår hela tiden för att tillfredsställa sina egna drifter och behov. De människor som står i vägen för Teddy kan han döda utan att på något sätta känna ånger eller skuld inför detta.
 Francine kommer från en annan miljö än Teddy. Hon är älskad som barn och har föräldrar som ser till hennes behov. Men detta får ett abrupt slut för Francine. Hon ser sin mor mördas och detta kommer att förändra hela hennes liv. Så småningom får hon en styvmor som ser som sin livsuppgift att skydda Francine för alla faror som kan hända henne. Detta utvecklas till att den unga flickan blir mer eller mindre en fånge med ständig övervakning.
 Så småningom möts Teddy och Francine. För Teddy är Francine en representant för all den skönhet han drömt om och han skapar en fantasivärld omkring henne. Teddy blir för Francine den som kan hjälpa henne att få mod att trotsa styvmodern och ta steget ut i världen. Till skillnad från Teddy har Francine en inre vetskap om att det liv hon tvingas leva är ett onormalt liv och hon har hela tiden distans till detta.
 Dessa unga människors öden flätas samman och de använder varandra för att hitta en lösning på sina egna livsproblem.
 Upplösningen på historien är otäck och skrämmande.

Temat som denna bok bygger på har Ruth Rendell använt i många böcker. Vad händer en människa som inte blir sedd som barn, där barnet bara är en belastning utan eget värde?
 Teddy överskrider de gränser mänskligheten har satt upp för att samhället ska fungera. Ingen har någonsin visat honom dessa gränser, utan han är helt hänvisad till att själv förstå livets mysterium.
 Även Francines problem har författaren skildrat i tidigare böcker. Hur bevarar en människa sin innersta oförstörbara kärna när omgivningen nästan vill förinta och inta hela personligheten?

Jag vill rekommendera två tidigare böcker av Ruth Rendell där hon på ett fantastiskt sätt har behandlat dessa teman. Det är "Stenarna skola ropa" (1982) och "I krokodilens gap" (1994).

I denna senaste bok, "En lisa för ögat", blir skildringen av Teddy och Francines tidiga liv alltför lång. Teddys bakgrund är så förskräcklig bedrövlig och det blir mycket illaluktande instängdhet och trasiga kläder.
 Man drar en suck av befrielse efter halva boken och ungdomarna äntligen möts. Men den sociala misären beskrivs ju mycket skickligt av författaren och det är väl därför den blir så tung att läsa.
 Funderingarna blir många när man läser denna bok. Kan man någonsin hjälpa en person som Teddy? Det vi kallar äkta mänskligt är inte medfött utan det lär man sig tillsammans med andra människor. Kan vilka gränser som helst överskridas för att tillfredsställa de egna behoven? Ruth Rendell ger inga svar på dessa frågor, men hon ställer frågorna och testar vad som händer när gränserna överskrids.
 Min bedömning är att detta är en välskriven och tankeväckande bok. Jag tycker dock att den saknar det speciella spänningsmoment som jag upplevt i många av Ruth Rendells böcker. När de båda ungdomarna möts och påverkar varandras liv blir handlingen förutsägbar och egentligen sker inget oväntat.
 Katastrofen är oundviklig.

av kristina nystås


EN NY BOK:
Ruth Rendell: En lisa för ögat
(Natur och Kultur, 1999. Originalets titel: A Sight for Sore Eyes.)


Boken är skänkt till Nystås Bibliotek av bokförlaget.
Besök gärna deras hemsida, www.nok.se

[ Hem ] | [ Innehåll ]